Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének szemináriumi könyvtára

Az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék 1959. október 21-én kezdte meg működését. Ötvenöt év alatt mintegy 800 magyartanári oklevelet bocsátott ki. A magyartanárképzés, a fordítók, könyvtárosok, újságírók kinevelése révén az elmúlt ötvenöt évben a Magyar Tanszék biztosította Vajdaságban a magyar humánértelmiség zömét. Ennek egyik alapfeltétele a gazdag szakkönyvtár, a jól működő szemináriumi könyvtár.

Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Tanszékének könyvállománya Vajdaság legnagyobb magyar könyvgyűjteménye.

A tanszék könyvtára 1959-ben nyílt meg Újvidéken. 1960-ban már 4.185 kötetet számlált. Ez a szám mára közel 51.000 kötetre emelkedett.

A könyvtár már a kezdetekkor gyűjtött minden szak- és szépirodalmat, melyek az oktatást segítették. Az új könyvek vásárlás, ajándékozás, csere és pályázás útján érkeztek a könyvtárba.

A 2013/14-es iskolaévben összesen 510 könyv és 185 folyóirat érkezett a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének könyvtárába. Ajándékkönyveket kapunk az Országos Széchényi Könyvtártól, a Svetozar Marković Egyetemi Könyvtártól, számos magyarországi könyvtártól, a tanszék szinte minden volt és jelenlegi tanárától és diákjától is. A 2012/13-as iskolaévtől kezdve sikeresen eljuttatjuk a Hungarológiai Közlemények és a Tanulmányok című folyóiratok új számait 28 külföldi és 11 hazai könyvtárba.

A Tanszék tulajdonába az évek során számos hagyaték is bekerült, többek között Sinkó Ervin, B. Szabó György, Szirmai Károly, Löbl Árpád, Gál László és Penavin Olga könyvei. A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék könyvtára egyedüli abból a szempontból is, hogy itt található a legtöbb hagyaték a kar többi szemináriumi könyvtárához képest. A raktár az épület közös tetőtéri térségében van.

A szemináriumi könyvtár a 3. emeleten a Magyar Tanszék „lelke”: olvasóterem, kölcsönzőtér, könyvek feldolgozásának színhelye, tanterem, internetes fórum, „otthon” a hallgatók számára. Itt található a könyvtár állományának legfrekventáltabb része, a kézikönyvek, szótárak, lexikonok, kritikai kiadások, a régi és ritka könyvek, valamint a folyóiratok egy része és a folyóiratok legújabb évfolyamai.

Az elsőéveseket a tanév kezdetén egy könyvtárhasználati útmutatóóra keretében a könyvtáros bevezeti a könyvtárhasználatba. A tanszék hallgatóinak jelenleg két számítógép és két nyomtató áll rendelkezésére. A könyvtárat elsősorban a tanszék hallgatói és tanárai, munkatársai használják, valamint a többi tanszék diákjai és tanárai, de az olvasók körében rendszeresen előfordulnak jeles intézmények kutatói is. A kölcsönzések száma évente mintegy 8.000, éves átlagban a könyvtárunkban napi 40 könyvet, folyóiratot adunk olvasásra és ugyanennyit kapunk is vissza.

A Bölcsészettudományi Kar alapítása óta a kar és a tanszék vezetősége felismerte a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék könyvtárának jelentőségét mint a magyarságot építő és megőrző intézményt.

A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén nagyon aktív művelődési élet is folyik, számos kiállítást, ünnepséget és versenyt szervezünk, minden rendezvényen sok ajándékkönyvre van szükség, ezen könyvek beszerzése is a könyvtáros feladata.

Az elmúlt 55 év alatt a Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke működésének nélkülözhetetlen eleme volt a tanszék könyvtára, mely szakmailag jól felszerelt és jól irányított. A Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének könyvtára Vajdaság legdinamikusabban növekvő és legtöbb magyar nyelvű kötettel rendelkező könyvtára, melyet 2014. január 7-ig magyar szakot végzett, magyar anyanyelvű könyvtáros vezetett. Ekkortól a kari vezetés egy szerb könyvtárost helyezett a szemináriumi könyvtárba. Azóta a megfelelő nyelvi és szakmai kompetenciák hiánya veszélyezteti a tanszék működését és a hallgatók (jövőbeni tanáraink) szakmai felkészülését.